VALIKKO

0207 619 500

Paperi ja painaminen

Paperilla on väriä

Värin tarve
Värin tarpeella tarkoitetaan värimäärää, joka tarvitaan tietyn densiteetin eli painojäljen tummuusasteen saavuttamiseksi. Eri paperilaadut kuluttavat painoväriä eri tavoin. Mitä pienempi on värin tarve, sitä terävämpi on rasteripiste ja laadukkaampi painojälki.

Värien kuivuminen
Kuivumisnopeuteen vaikuttavat paperin pH, kosteus, lämpötila ja pintakemialliset ominaisuudet. Mattapintainen paperi saattaa kuivua hitaammin kuin kiiltävä. Paperi on kuitenkin vain yksi tekijä koko prosessissa. Painovärillä, kostutusvedellä sekä sen lisäaineilla on vähintäänkin yhtä suuri merkitys värien kuivumiseen. Arkkipainatuksessa painovärien tulee kuivua nopeasti. Näin taustapuolen painatus voidaan aloittaa välittömästi ja vältytään tahrimiselta sekä painetussa pinossa että taittovaiheessa.

Painaminen ja aikataulut
Yleensä paperit käyttäytyvät painokoneella moitteettomasti ja värien imeytyminen eli
absorptiokyky on tasainen. Sen sijaan värin kuivuminen saattaa huokoisilla ja päällys-
tämättömillä paperilaaduilla viedä pitkään.

Jälkikäsittely
Nidotut esitteet ja lehdet on, mikäli mahdollista, valmistettava siten, että paperin
kuitusuunta on tuotteen selän suuntainen. Tällöin selän taittomurtuma pysyy minimissä ja liima-sidonnassa sivut pysyvät paremmin kiinni.

Laserointi
Ennen kuin laseroit esipainettuja painotuotteita, kokeile niiden käyttäytymistä.
Laseroinnin kuumuus voi vaikuttaa painoväreihin ja aiheuttaa ongelmia.

Paperin saatavuus
Erikoistuotteiden ja poikkeuksellisen suurten määrien saatavuus kannattaa varmistaa
etukäteen.

Paperin raakakoot
Raakakokojen mitoissa on huomioitu painotuotteen valmistuksen yhteydessä
välttämättömät leikkaus- ym. varat.
Yleisimmät raakakoot ovat:
440 x 630 mm
450 x 640 mm
630 x 880 mm
650 x 950 mm
720 x 1040 mm

Vakiokoot/erikoiskoot
Tunnetuin papereita koskeva järjestelmä perustuu DIN-normistoon.. Järjestelmän kolmesta sarjasta A-sarja on pääsarja, jota suositellaan käytettäväksi aina, elleivät erityiset syyt edellytä muiden kokojen käyttöä. B-sarjaa käytetään yleisimmin lehti- ja kirjatuotteissa. Taulukoissa annetut mitat ovat leikattuja, valmiita kokoja.