VALIKKO

0207 619 500

Paperi ja ympäristö

Paperia luonnosta
Paperi voidaan ympäristöä rasittamatta kierrättää tai hävittää polttamalla. Paperi sellaisenaan ei aiheuta ympäristöongelmia, paperin ja sellun valmistus kylläkin. Uusiopaperin valmistuksessa ongelma on haitallisia aineita sisältävien painovärien poistaminen kierrätyspaperista.

Kierrätyskuidusta uusiopaperiksi
Kierrätyskuitu on keräyspaperista valmistettua puukuitumassaa. Toistaiseksi ei ole olemassa kansainvälistä normia siitä, miten paljon kierrätyskuitua paperin tulee sisältää, jotta sitä voidaan kutsua uusiopaperiksi. Jos uusiomassan osuus on alle 50 %, lienee kyseenalaista puhua uusiopaperista.

Uusiopaperin ominaisuuksia
Uusiopaperin vaaleus on alhaisempi kuin tavallisella paperilla. Paperi sisältää sekä optisesti havaittavia että kemiallisia epäpuhtauksia. Painatusominaisuudet eivät juuri poikkea vastaavista muista papereista (rasteritiheys, värin tarve). Hyvänlaatuisen uusiopaperin laatu on yllättävän hyvä, jopa 200 vuotta.

Näin kierrätät järkevästi
Kaikki paperit eivät voi olla uusiopaperia, sillä kuitu kestää kierrätystä vain noin 4-5 kertaa. Siksi paperikuituja on mielekästä kierrättää seuraavin periaattein:
Vaativaa painojälkeä edellyttävissä painotuotteissa suositellaan käytettäväksi uudesta kuidusta valmistettuja papereita. Parhaissa uusiopaperilaaduissa käytetään pelkästään ensimmäisen kierron keräyskuituja. Kuljetuspakkauksissa käytetään pääosin keräyskuituja. Kuluttajapakkaukset valmistetaan Suomessa sellusta ja hiokkeesta. Tällöin saadaan myyvä ja elintarvikekelpoinen pakkaus. Pehmopapereissa käytetään kierron lopulla olevia kuituja.

Joutsenmerkki on ympäristömerkki
Pohjoismaissa otettiin vuonna 1991 käyttöön yhteinen ympäristömerkki, Joutsenmerkki. Se on ensimmäinen monikansallinen ympäristömerkkijärjestelmä. Joutsenmerkki pyrkii huomioimaan sellun- ja paperinvalmistuksen kaikki ympäristövaikutukset tuotteen mahdolliseen uusiokäyttöön asti. Nykyiset Joutsenmerkin myöntämisperusteet painopapereille on vahvistettu 1997. Perusteet ovat voimassa kolme vuotta.

Joutsenmerkki on investointi luontoon
Useille suomalaisille paperilaaduille on myönnetty Joutsenmerkki. Merkin saanti edellyttää, että sellun ja paperinvalmistuksen päästöt vesistöön ja ilmaan ovat alhaiset. Muita vaatimuksia on asetettu mm. valmistuksessa käytettäville kemikaaleille. Lisäksi valmistajan on lajiteltava syntyvä paperi-, puutavara-, metalli-, ja muovijäte. Joutsenmerkin saamiseksi valmistajan on ollut välttämätöntä parantaa prosessiensa laatua mittavilla investoinneilla ympäristöteknologiaan.