VALIKKO

0207 619 500

Paperin ominaisuuksia

Ulkonäöllä on merkitystä

Vaaleus
Paperin vaaleus on sen kuitukoostumuksen, päällysteen ja muiden valmistuksessa käytettyjen raaka-aineiden summa. Myös paperin värisävy vaikuttaa siihen, miten valkoisena paperin koet. Mitä vaaleampi paperi, sitä suurempi on painetun ja painamattoman pinnan välinen kontrasti.

Kiilto
Paperin kiillon määrää kiillotusprosessi. Muita kiiltoon vaikuttajia ovat päällysteen määrä ja koostumus.

Opasiteetti
Opasiteettiarvo kertoo kuinka läpinäkymätöntä paperi on. Opasiteettiin vaikuttavat eniten paperin kuitukoostumus, paksuus sekä täyteaineiden määrä ja laatu. Alhaisella opasiteetilla taustan painatus saattaa kuultaa etupuolelle. Painatuksen kontrasti ja laatu kärsivät. Opasiteetilla on merkitystä etenkin kun painotuotteen paksuutta tai painoa on rajoitettava. Tällöin on käytettävä neliömassaltaan alhaista paperia. Kun tavoittelet korkeaa opasiteettia, valitse mekaanista massaa (hioketta) sisältäviä paperilaatuja.

Valkoiset sävyt ja värilliset paperit
Valkoisella paperilla on eri sävyjä. Ne on aikaansaatu raaka- ja päällysteaineiden sekä valmistusprosessien avulla.Laadukkaat värilliset paperit ovat massavärjättyjä (läpivärjättyjä).

Vesileimakuvio
Kohdistettu tai jatkuva vesileimakuvio tekee painotuotteesta, vaikkapa yrityslomakkeesta, juhlavan.

Martiointikuvio
Martioidulla pinnalla valo ja varjo vaihtelevat. Paperi saa kolmannen ulottuvuuden.

Kosketelkaa papereita
Paperin fyysisyys on vastaanottajassa syntynyt näppituntuma. Ja tehokas vaikutuskeino. Päällystetty paperi kertoo korkealuokkaisuudesta ja viestin tärkeydestä. Päällystämätön paperi tuntuu luonnonmukaiselta. Paperi jossa on kierrätyskuitua viestii yrityksen ympäristövastuusta. Puuvillaa sisältävät paperit antavat ylellisen kuvan.

Paperin sileys ja karheus
Paperin sileyteen vaikutetaan täyteaineita, päällysteen määrää ja kiillotusta eli kalente-rointia säätämällä.
Käytetty kalenterointitapa selviää usein tuotenimestä:

Sc = kiiltävä (superkalenteroitu)
Silk = puolihimmeä, silkkimatta (mattakalenteroitu)
Matta = himmeä (konekalenteroitu)
Mf = karhea (ei kalenteroitu)

Täyteaineet ja päällysteet parantavat paperin pinnan sileyttä.

Paperin jäykkyys
Paperin neliömassa eli grammapaino on merkittävin paperin paksuutta ja jäykkyyttä saneleva tekijä. Jäykkyyteen vaikuttavat myös kuitukoostumus ja valmistustekniikka. Mitä enemmän paperia puristetaan kasaan (kiillotetaan), sitä ohuempaa ja jäykkyydeltään heikompaa paperista tulee.Mekaanista massaa sisältävät paperit ovat yleensä jäykkyydeltään parempia kuin sellupohjaiset paperit.
Monikerroskartongit ovat jäykempiä kuin grammapainoltaan samat paperilaadut. Esimerkiksi neliöpainoltaan 200 g/m2 graafista kartonkia pidetään usein hyvin 250 g/m2 paperia vastaavana.

Mekaaninen lujuus
Puukuidusta koostuva runko-osa antaa paperille sen mekaanisen lujuuden. Päällystettyjen paperilaatujen runkopaperi on päällystemäärän verran ohuempi kuin vastaava päällystämätön paperi, siksi niiden lujuusominaisuudet ovat selvästi heikommat. Selluloosasta valmistetut laadut ovat lujuudeltaan mekaanista massaa
sisältäviä kuituja parempia.

Matta vai kiiltävä paperi?
Korkea paperin kiilto merkitsee yleensä myös korkeaa värin kiiltoa ja laajaa sävyjentoistoalaa. Korkea kiilto tuo kuvat hyvin esiin, mutta heikentää pitkän tekstin luettavuutta. Mattapaperilla tekstin luettavuus paranee, mutta värien kuivuminen ja hankautumisen kesto saattavat aiheuttaa hankaluuksia. Päällystämättömiä ja kevyesti päällystettyjä papereita käytettäessä painovärien kiilto voi jäädä alhaiseksi. Silkkimatta taidepainopaperi on luettavuudeltaan ihanteellinen väripintojen osalta korkeakiiltoinen ja tekstin osalta helppolukuinen.

Kuitusuunta
Paperin jäykkyys-, venymis-, liimaus- ja taitto-ominaisuudet ovat erilaisia kuitusuunnasta riippuen. Paperia valmistettaessa puukuidut asettuvat pääosin kone- eli kuitusuuntaan. Paperin murtuminen on vähäisempää kuitusuunnassa kuin sen vastaisesti. Kuitusuunnalla on sitä enemmän merkitystä, mitä paksumpaa paperi on.

Painopinnan murtuminen
Murtumien välttämiseksi päällystyspastan on sitouduttava pohjapaperiin ja päällysteen ominaisuuksien oltava joustavan pehmeät. Jos paperia taitetaan kuitusuunnan vastaisesti, kuitu ja painopinta saattavat murtua. Korkeammat neliöpainot saattavat edellyttää nuuttausta ennen taittoa.