Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste2022-06-10T19:35:59+00:00

Laatimispäivä 15.01.2019

Rekisterinpitäjä

Scanseri Oy
Itälahdenkatu 20 A
00210 Helsinki
Y-tunnus: 0113833-5

Yhteyshenkilö:

Niko Kahila
0440233023
niko.kahila@scanseri.fi

Rekisterin nimi:

Scanseri Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

Rekisteröidyt:

Säilytämme markkinointi tarkoitukseen henkilötietoja nykyisistä sekä mahdollisesti tulevista asiakkaista sekä
yhteistyökumppaneista.

Rekisterin käyttötarkoitus:

Rekisteriä pidämme asiakkaista sekä yhteistyökumppaneista. Käytämme rekisteriä suhteiden ylläpitoon sekä
markkinointi tarkoituksiin, kuten esimerkiksi uutiskirjeiden lähetykseen.

Rekisterissä olevat henkilötiedot

Nimi
Y-tunnus
Laskutustiedot
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Rekisteröidyn oikeudet

– Oikeus kieltää suoramarkkinointi.
– Oikeus pyytää korjaamaan puutteelliset ja virheelliset tiedot.
– Oikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
– Mikäli rekisteröity kokee lakia olevan rikottu hänellä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.
– Oikeus pyytää poistamaan henkilötiedot, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Huomio. Kirjanpitoon
liittyviä aineistoja ei voida poistaa ennen määräajan (10 vuotta) umpeutumista.
(Kirjanpitolaki luku 2, 10§)
– Oikeus vaatia rekisterinylläpitoa rajoittamaan kiistanalaisten tietojen käsittelyä, kunnes asia on
saatu ratkaistuksi.
– Oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.
– Oikeus tehdä kantelu rekisterinylläpitäjälle jos rekisteröity kokee, että käsittelyssämme rikotaan
voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Edellä mainittuja koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen niko.kahila@scanseri.fi

Tietojen säilytys

Sivustolla on SSL suojaus.
Varmuuskopiointi tapahtuu turvallisesti ja tiedot ovat mahdollisesti palautettavissa.

Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja

Rekisteriä käsittelee vain henkilöt, joilla on oikeus sekä tarve päästä tietoihin käsiksi, jos ulkoistamme
henkilötietojen käsittelyn kolmannelle osapuolelle, takaamme, että tietoja käsitellään
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja emme siirrä EU:n tai Euroopan ulkopuolelle. Mikäli jossain tapauksessa näin joudumme
tekemään, pidämme huolen, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti.

Evästeiden käyttö sivuillamme

Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä
tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät,
helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä.
Tämän avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujamme. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita
tai tiedostoja.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla,
useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon pois kytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä
selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen
ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Scanseri oy

Olemme Lauttasaaressa toimiva suomalainen perheyritys. Jo 40 vuoden ajan olemme asiantuntemuksella ja hyvällä palvelulla toteuttaneet asiakkaidemme niin pieniä kuin suuriakin painotöitä.

Ota yhteyttä meihin